// Tolken

Toptolken
met toegevoegde waarde

Consecutieftolk

Een consecutief tolk vertaalt niet gelijktijdig met een spreker maar laat de spreker een bepaalde tijd aan het woord en vat de tekst dan kort en bondig samen voor het publiek.

Notariëeltolk

Bijvoorbeeld bij het passeren van een akte van levering, een hypotheekakte, een samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, een testament of een akte van oprichting.

Simultaantolk

Een simultaantolk vertaalt vanuit een tolkencabine bijna gelijktijdig met de spreker. Daardoor treedt er geen vertraging op tijdens een bijeenkomst.

Gerechtstolk

De aanwezigheid van een tolk is verplicht indien één van de partijen bij zittingen het Nederlands niet of niet voldoende machtig is.

Fluistertolk

Een fluistertolk vertaalt bijna gelijktijdig met een spreker voor één of twee toehoorders. Daardoor treedt er geen vertraging op tijdens een gesprek.

Online meeting

Over the past decade, our customers succeeded by leveraging Intellectsoft’s process of building, motivating.

// Neem contact op. Voor ons is geen vraag teveel

ADVIES NODIG?