// Beëdigen | Legalisatie

Stempel en handtekening
met toegevoegde waarde

Beëdigen

Wat is een beëdigde vertaling en wanneer moet een vertaling beëdigd worden? Een beëdigde vertaling is een vertaling die voorzien is van een verklaring, stempel en handtekening van de vertaler. Met de verklaring, die opgesteld is in de taal waarin vertaald is, geeft de vertaler aan dat de vertaling een getrouwe weergave is van de brontekst. Een beëdigd vertaler staat ingeschreven bij de Rechtbank, waar zijn of haar gegevens geverifieerd kunnen worden. De vertaling, de brontekst en de verklaring van de vertaler worden op een fraudebestendige wijze aan elkaar gehecht. In principe kan elk door ons vertaald document op verzoek van de opdrachtgever worden beëdigd, wanneer deze er zeker van wil zijn dat fraude uitgesloten is. Verder is een beëdigde vertaling vereist voor officiële documenten zoals (notariële) aktes, diploma's, en stukken die volgens de wet in openbare registers moeten worden ingeschreven. 

Apostille

Naast de beëdiging kan een vertaling ook worden voorzien van een apostille. Door het plaatsen van een apostille op het document wordt de handtekening van de beëdigde vertaler door de Arrondissementsrechtbank waar deze handtekening is geregistreerd, bekrachtigd. De apostille geldt voor landen die aangesloten zijn bij het apostilleverdrag (zie HIER). 


Legalisatie

Documenten die bestemd zijn voor landen die niet bij dit verdrag aangesloten zijn, moeten worden gelegaliseerd. Legalisatie houdt in dat het document achtereenvolgens gezien moet worden door de Arrondissementsrechtbank waar de handtekening van de vertaler is geregistreerd, het Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag, en de ambassade waar het document gebruikt gaat worden.


// Neem contact op. Voor ons is geen vraag teveel

ADVIES NODIG?